Thầy Bu

Nhưng Bu vẫn bảo:
- Được đi chùa mẹ quên bệnh tật, quên là mình say xe
Bu thì đi đâu mà không có Thầy thì Bu buồn, ấy là có 1 lần đưa Bu đi khám, Thầy bận việc họ hàng ko đi được, Bu mệt mỏi, Bu khó chịu. Một là về đón Thầy đi, hai là Bu về không ở lại HN sau khi khám xong.
- Đi đâu có bố mày cũng thấy yên tâm, thấy trọn vẹn, cho dù vui đến mấy cũng thấy thiếu thiếu.