Chúng ta có thể tìm lại người thân đã mất?

Biết rằng vận tốc của ánh sáng là 300,000 km/s vậy chúng ta nhìn 1 vật thể cách chúng ta 300,000km tức là chúng ta đang nhìn thấy hành động của nó trước đó 1 giây.

Thực tế môi trường chúng ta đang sống đơn vị km để đo khoảng cách đã đảm bảo tính toán, nhưng với khoa học vũ trụ thì không thể dùng khoảng cách là km vì chúng ta không thể biểu diễn dc khoảng cách giữa các thiên thể với nhau, khoảng cách giữa các hệ mặt trời lên đến hàng trăm tỷ tỷ tỷ km, vì vậy buộc phải sử dụng đơn vị đo bằng thời gian ánh sáng đi trong bao lâu, vì dụ khoảng cách 1 giây ánh sáng bằng 300,000km, 1 giờ ánh sáng bằng 300,000km x 60phút x 60 giây, hay 1 năm ánh sáng đó là khoảng cách khổng lồ.

Và thực tế đó cũng chính là quá khứ, giả sử thời gian thực ngay lúc này đang có 1 loài vật sinh sống ở một hệ mặt trời cách chúng ta 1 năm ánh sáng họ dùng kính thiên văn nhìn về trái đất, họ thấy chúng ta đang đi lại hoạt động! 

Thực tế thời gian thực họ đang thấy chúng ta sống cách đây 1 năm về trước đó, có thể họ đang nhìn thấy người thân của chúng ta đã mất đang đi lại (mất cách đây chưa đầy 1 năm), vì ánh sáng phát đi từ người này cần 1 năm mới tới đc ống kính thiên văn của họ người ngoài hành tinh.

Khoa học đang chứng minh có tồn tại hố jun, và nếu chứng mình được thì chính chúng ta có thể nhìn được ông bà và người thân đã mất, mình chắc chắn là chỉ nhìn mà không thể tác động vì định luật vật lý không tồn tại trong trường hợp này!
Nguyễn Tuân