TUỔI CODE!

33-34 Tuổi ở cái tuổi còn code xưa nay hiếm, nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm, vừa code vừa quản trị công ty, vừa phải quản trị quan hệ khách hàng, đó là cả một khối lượng công việc khổng lồ mà mình thật khó có thể quản xuyến hết dc. 

Quan hệ xã hội cũng có thể không phát triển được cũng bởi cái nghề này đã chọn, anh chị em trong hội hoặc bạn bè luôn thấy mình chỉ có mặt trong các buổi họp quan trọng hoặc dịp gặp gỡ cần thiết là vì thế.

Ngoài thời gian ra thì mình cũng chỉ thích được về nhà nhìn con cái và chơi cùng chúng, đi cùng vợ con lang thang đâu đó, hoặc về quê với gia đình lớn của mình, không bia bọt không tụ tập nên mọi người vẫn bảo quan hệ xã hội mình thật sự kém.

Nhưng rồi cũng đã đến lúc phải nhìn nhận lại sắp xếp công việc và thời gian đã đến lúc phải bàn giao công việc trực tiếp cho thế hệ trẻ.

Giao code, giao việc tuyển nhân sự là điều cần thiết

Đang và chuẩn bị hoàn thiện hệ thống mới, đôi phút ngừng lại suy nghĩ cho những gì đã qua mong mỏi 1 hệ thống tốt hơn, hoàn thiện hơn, để có những thời gian nhiều hơn, giao lưu học hỏi bạn bè là điều cần thiết.

Mấy ngày vừa qua chỉ có check công việc của các bạn trẻ và comment để các bạn hoàn thành công việc thì quả đúng là mình có tới những 2 niềm vui cùng 1 lúc cho mỗi nhân sự báo cáo công việc.

NT