THẾ GIỚI PHẲNG!

THẾ GIỚI PHẲNG!
Thực ra với CNTT đang làm phẳng thế giới loài người. Thế giới phẳng có nghĩa là làm phẳng thông tin mà thôi.

Ông chủ facebook ngay lúc này đang làm gì? Ngày hôm nay họ chỉ cần đăng 1 mẩu tin kèm hình ảnh lập tức ko quá 24 giờ sau hàng tỷ facebooker, hàng tỷ người đang theo dõi báo mạng và có đến hàng tỷ người có thể biết đến điều đó. Nếu so sánh với thế kỷ 20 khi mà truyền thông bằng báo giấy có thể phải nhiều năm mới biết dc hành động đó và số lượng người biết cũng vô cùng khiêm tốn so với ngày nay.

Chúng ta cũng vậy tuy tốc độ lan truyền quy mô không lớn bằng nhưng chỉ cần 1 sự kiện trong ngày của chúng ta ngay tại thời điểm này có thể cho cả nghìn người biết đến thông qua trang mạng xã hội.

Vậy tại sao chúng ta ko tận dụng tốc độ làm phẳng thế giới nhanh chưa từng có như ngày nay bằng internet để quảng cáo đến gửi thông điệp, để phát biểu với khách hàng đến người tiêu dùng nhỉ?