ÁP DỤNG A.I TRUYỀN THÔNG BIGDATA CHI PHÍ SIÊU RẺ


Sau sự kiện, chúng tôi cùng nhau họp bàn và tổng kết sự kiện "Hội Chữ Xuân" cũng là sản phầm truyền thông đầu tiên cho loạt sự kiện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giám đốc Văn Miếu QTG, anh vui vẻ cười tươi và cung cấp rất nhiều thông tin bất ngờ vì sự kiện thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.

Với công nghệ AI mà tôi áp dụng và chiến lược MKT online để truyền thông, Văn Miếu QTG là di sản Quốc Gia đặc biệt đã tiếp cận tới BigData bán kính lên tới 50km.

Theo số liệu AI tiếp cận được hàng triệu lượt người, rất nhiều người biết đến sự kiện thông qua video sự kiện "Hội Chữ Xuân", hàng trăm nghìn người tương tác mỗi ngày từ mùng 1 đến mùng 8, khiến du khách tăng kỷ lục từ trước tới nay, gấp nhiều lần di tích tương đương. Lãnh đạo cùng ban tổ chức liên tiếp "sốc" và ngày đêm túc trực kiểm soát sự kiện, cực kỳ vất vả để mọi thứ vào quy chuẩn. 

Chắc chắn một việc, chiến lược AI hỗ trợ MKT online đã giúp truyền thông tiếp cận cực rộng, chi phí vô cùng rẻ, mỗi sự kiện chi phí cần chục triệu mà tiêu chẳng hết ngân sách. Quan trọng là tôi đã xây đựng được hạ tầng online, số hóa cho di sản Quốc Gia đặc biệt này, hệ thống online trở nên chuyên nghiệp hơn tiếp cận rộng lớn hơn.

Thật tự hào lắm thay được "cụ chọn" và được cống hiến 1 phần tâm sức nhỏ bé góp phần truyền thông văn hóa cao đẹp tới người dân. Truyền thông văn hóa lịch sử Văn Miếu QTG, truyền bá tư tưởng sự học, những trí thức thời cha ông để tới được thế hệ con cháu. Tiếp cận được sự hiếu học, tài năng đạo đức tính nhân văn của thế hệ các cụ thời xưa.

Một số hình ảnh sự kiện: