Trung tâm vũ trụ Việt Nam!

Trung tâm vũ trụ Việt Nam!
Khởi công xây dựng từ năm 2012 sau hơn 3 năm mình quay lại, vẫn là bãi đất trống trơn chẳng có gì. 
Hơn 12 nghìn tỷ mang tầm quốc gia thủ tướng đã ký phê duyệt, mà như thế này đây. 
Đất nước nền khoa học cứ mãi thế này sao?