Trí tuệ nhân tạo IBM có thể dự đoán tiến triển của bệnh ParkinsonTheo Engadget, trên tạp chí The Lancet Digital Health, nhóm tuyên bố phần mềm này có thể thay đổi cách bác sĩ giúp bệnh nhân quản lý các triệu chứng, bằng cách cho phép đưa ra các dự đoán tốt hơn đối với những tiến triển của bệnh Parkinson.

“Mục đích của chúng tôi là sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI để giúp quản lý bệnh nhân và thiết kế thử nghiệm lâm sàng. Những mục tiêu này rất quan trọng bởi vì, mặc dù bệnh Parkinson đang phổ biến, bệnh nhân vẫn trải qua một loạt triệu chứng vận động và không vận động”, IBM cho biết.

Bước đột phá sẽ không thể thực hiện được nếu không có Parkinson’s Progression Markers Initiative - một sáng kiến được MJFF tài trợ. IBM mô tả tập dữ liệu, bao gồm thông tin của hơn 1.400 cá nhân, là “khối lượng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của dữ liệu bệnh nhân Parkinson cho đến nay”. Sáng kiến cho phép AI của IBM vạch ra các mô hình triệu chứng và tiến triển phức tạp.

Được biết, bệnh Parkinson ảnh hưởng đến hơn 6 triệu người trên toàn cầu và hiện vẫn chưa có phương pháp chữa trị nào cho căn bệnh này. IBM Research và MJFF có kế hoạch tiếp tục làm việc trên mô hình AI của mình. Họ hy vọng trong tương lai sẽ làm cho AI trở nên tốt hơn trong việc cung cấp đặc điểm chi tiết về các giai đoạn khác nhau của bệnh.

Theo Thanh niên