Hội thảo chuyển đổi số: "Thoát hiểm và bứt tốc trong Covid 19"

Buổi hội thảo hay : "Thoát hiểm & bứt tốc trong Covid 19"
Doanh nghiệp hay nhà khởi nghiệp dù là dịch vụ, sản xuất hay thương mai thì trong giai đoạn những năm 2020 chuyển đổi số là tất yếu không thể thoát được.
Hiện nay, nếu DN của bạn chỉ cạnh tranh về giá cả, chất lượng hoặc giá trị gia tăng của sản phẩm thì nó đã tiệm cận đến giới hạn của thị trường, có nghĩa là bất cứ doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ nào cũng khẳng định mình là rẻ nhất, chất lượng nhất và nhiều cái nhất nữa... thì cũng sẽ có doanh nghiệp khác khẳng định tốt hơn.
Thế nhưng 40% doanh nghiệp vẫn ra đi sau 2 năm khởi nghiệp vì những cái nhất đó.
Vậy vấn đề lúc này là cạnh tranh bằng các giá trị phụ trợ chứ không phải hoàn toàn do giá trị sản phẩm dịch vụ đem lại.
Chuyển đổi số là một trong những vấn đề sống hoặc chết của doanh nghiệp và của các nhà khởi nghiệp, doanh nghiệp phải số hóa quy trình, số hóa quản lý, số hóa cả hệ thống để tiết kiệm chi phí trong sản xuất dịch vụ. Các giá trị phụ trợ như sự tiện lợi cho khách hàng, đơn giản khâu xử lý...
Một vấn đề lớn nhất và khó nhất chính là phải chuyển đổi số cho con người của doanh nghiệp, đặc biệt là cấp lãnh đạo. Họ phải được học về CNTT, hiểu về nó và biết tổ chức để định hướng chuyển đổi số. Dấn thân cũng cần phải hiểu để xác định 1 chiến lược rõ ràng, không thể phó mặc cho cấp dưới hay bất kỳ một bộ phận cụ thể.
Chuyển đối số là một trong những kỹ năng quan trọng của một lãnh đạo bất kỳ phải nắm bắt được. Marketing online là một kỹ năng trong chuyển đổi Marketing truyền thống lên số hóa tiếp cận khách hàng. Khởi nghiệp không có cái này khởi nghiệp sẽ chết!
 

Nguyễn Tuân 11/11/2020