Khoa học

Loài

Loài người chuẩn bị cho phát minh cuối cùng Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020 Anh chị đã bao giờ nghĩ 12 năm nữa tức là vào khoảng năm 2030, xã hội sẽ như thế nào không?  Khi bàn về lịch sử, sai lầm của chún...


Loài

Loài người sẽ tuyệt chủng? Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020 Sau khi siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) ra đời, với tốc độ tính toán và thông minh gấp hàng tỷ lần con người hiện tại, chắc chắn nền k...


Robot

Robot - ứng dụng ai trong nông nghiệp Ngày 06 Tháng 04 Năm 2020 rí tuệ nhân tạo AI hiện nay được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ sản xuất cho...


Trí

Trí tuệ nhân tạo điều khiển thế giới Ngày 06 Tháng 04 Năm 2020 Google và Facebook nói riêng  cũng như trí tuệ nhân tạo nói chung sẽ làm thay ...


Trở

Trở về tương lai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2020 Mời cả nhà hãy bước lên con tàu không - thời gian trong ít phút nữa Nguyễn Tuâ...


Siêu

Siêu trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định loài người một thế giới phẳng hơn Ngày 16 Tháng 08 Năm 2019 Hôm qua, khi đang bàn chiến lược marketing online với đồng nghiệp, cậu trợ lý kinh doanh của tôi có gửi cho tôi một link video liv...


Sự

Sự sống là một sự kỳ diệu! Ngày 05 Tháng 08 Năm 2019 Bạn đang đọc status này, còn tôi đang viết nó. Điều này khá kỳ cục. Nhưng tôi mừng ...


Tại

Tại sao lại lạnh! Ngày 07 Tháng 02 Năm 2018

Những ngày đầu đông, HN lạnh 11-12 độ C vào ban đêm đã làm c...


Giao

Giao tiếp bằng tâm trí - công nghệ tương lai. Ngày 01 Tháng 02 Năm 2018 Thật vậy, ngày nay google glass đang phát triển 1 công cụ kính đeo, tại chiếc kính này, bạn có thể luôn thấy 1 cái màn hình ảo 32 ...


Rảnh

Rảnh rỗi review khoa học 1 tý cho đời bớt căng! Ngày 18 Tháng 09 Năm 2017 Một trong những cách nuôi bộ não phát triển là biết cách tưởng tượng, và tư duy lo...


Con

Con người có thể đến được tương lai gặp con cháu? Ngày 20 Tháng 08 Năm 2015 Lý thuyết vật lý hoàn toàn làm dc điều đó, mình tin rằng chỉ trong thế kỷ 21 n&ag...


Chúng

Chúng ta có thể tìm lại người thân đã mất? Ngày 14 Tháng 08 Năm 2015 Thực tế thời gian thực họ đang thấy chúng ta sống cách đây 1 năm về trước đó, có thể họ đang nh&...


Vũ

Vũ trụ rộng lớn và vô hạn Ngày 13 Tháng 08 Năm 2015 Trái Đất chỉ là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trời chỉ là một trong số h...


Vũ

Vũ trụ rộng lớn và vô hạn Ngày 13 Tháng 08 Năm 2015 Trái Đất chỉ là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trời chỉ là một trong số h...


Chúng

Chúng ta có thể tìm lại người thân đã mất? Ngày 14 Tháng 08 Năm 2015 Thực tế thời gian thực họ đang thấy chúng ta sống cách đây 1 năm về trước đó, có thể họ đang nh&...


Con

Con người có thể đến được tương lai gặp con cháu? Ngày 20 Tháng 08 Năm 2015 Lý thuyết vật lý hoàn toàn làm dc điều đó, mình tin rằng chỉ trong thế kỷ 21 n&ag...


Rảnh

Rảnh rỗi review khoa học 1 tý cho đời bớt căng! Ngày 18 Tháng 09 Năm 2017 Một trong những cách nuôi bộ não phát triển là biết cách tưởng tượng, và tư duy lo...


Giao

Giao tiếp bằng tâm trí - công nghệ tương lai. Ngày 01 Tháng 02 Năm 2018 Thật vậy, ngày nay google glass đang phát triển 1 công cụ kính đeo, tại chiếc kính này, bạn có thể luôn thấy 1 cái màn hình ảo 32 ...


Tại

Tại sao lại lạnh! Ngày 07 Tháng 02 Năm 2018

Những ngày đầu đông, HN lạnh 11-12 độ C vào ban đêm đã làm c...


Sự

Sự sống là một sự kỳ diệu! Ngày 05 Tháng 08 Năm 2019 Bạn đang đọc status này, còn tôi đang viết nó. Điều này khá kỳ cục. Nhưng tôi mừng ...


Siêu

Siêu trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định loài người một thế giới phẳng hơn Ngày 16 Tháng 08 Năm 2019 Hôm qua, khi đang bàn chiến lược marketing online với đồng nghiệp, cậu trợ lý kinh doanh của tôi có gửi cho tôi một link video liv...


Trở

Trở về tương lai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2020 Mời cả nhà hãy bước lên con tàu không - thời gian trong ít phút nữa Nguyễn Tuâ...


Robot

Robot - ứng dụng ai trong nông nghiệp Ngày 06 Tháng 04 Năm 2020 rí tuệ nhân tạo AI hiện nay được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ sản xuất cho...


Trí

Trí tuệ nhân tạo điều khiển thế giới Ngày 06 Tháng 04 Năm 2020 Google và Facebook nói riêng  cũng như trí tuệ nhân tạo nói chung sẽ làm thay ...


Loài

Loài người chuẩn bị cho phát minh cuối cùng Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020 Anh chị đã bao giờ nghĩ 12 năm nữa tức là vào khoảng năm 2030, xã hội sẽ như thế nào không?  Khi bàn về lịch sử, sai lầm của chún...


Loài

Loài người sẽ tuyệt chủng? Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020 Sau khi siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) ra đời, với tốc độ tính toán và thông minh gấp hàng tỷ lần con người hiện tại, chắc chắn nền k...
Loài

Loài người sẽ tuyệt chủng? Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020