Bạn bè

Hôm

Hôm nay mình gặp ma! Ngày 24 Tháng 10 Năm 2017 Giữa buổi chiều buồn chán căng thẳng ngồi lập trình mãi cũng chán, mỏi cổ, mắt nhoà đi vì...


Họp

Họp lớp đại học sau 10 năm! Ngày 01 Tháng 11 Năm 2015 Thầy Dự là trưởng khoa, thầy dạy môn Cấu tạo vi tính. Đây là môn mình rất thích học và nó thật sự đem lại thu nhập cho mình từ năm...


Tuổi

Tuổi code! Ngày 10 Tháng 09 Năm 2015 33-34 Tuổi ở cái tuổi còn code xưa nay hiếm, nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm, vừa code vừa...


Tuổi

Tuổi code! Ngày 10 Tháng 09 Năm 2015 33-34 Tuổi ở cái tuổi còn code xưa nay hiếm, nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm, vừa code vừa...


Họp

Họp lớp đại học sau 10 năm! Ngày 01 Tháng 11 Năm 2015 Thầy Dự là trưởng khoa, thầy dạy môn Cấu tạo vi tính. Đây là môn mình rất thích học và nó thật sự đem lại thu nhập cho mình từ năm...


Hôm

Hôm nay mình gặp ma! Ngày 24 Tháng 10 Năm 2017 Giữa buổi chiều buồn chán căng thẳng ngồi lập trình mãi cũng chán, mỏi cổ, mắt nhoà đi vì...
Loài

Loài người sẽ tuyệt chủng? Ngày 08 Tháng 10 Năm 2020